Kannada Lyrics, Songs, Movies

in Lyrics

Googly Songs – Bisilu Kudure

  Googly -Bisilu Kudure Song Kannada Lyrics ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ ಕನು ಕಂಬನಿಯಾ ಮುತಿಡಲು ಹೆದುರುವುಡು ನೆನ್ನೆ ಮಾನೆಗಲ ಯತ್ತಿಡಾಲಿ ಅನಿಸುವುಡು ಕೆಲೇಜ್ ಬಂಡು ಮರೂರಿ ಹೋಡಾ ಚಂಡಿರಾ ಅವಲು ಹೊಡಾ ಮೆಲೆ ಬಂಡಾನೊ ಒಂಡೆ ಸುಂದರಾ ಬರಿಡುಕೋಣೆ ಹನೆಹರಾ ರಂಗೋಲಿ ಇನ್ಮುಂಡೆ ವಿರಾಹಾ ಮಮೂಲ್ ನನ್ನಾ ನಾರಾಲಿಗು ದಾರಿ ಮಾರಿಯುಟೈಡ್ ಕುರುಡು ಕನಸಿಜೆ ನೆನಾಪಿಗೆ ವೆವಿಟೈಜ್ ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Panchatantra Songs – Ee Vaysalli, Neene Helu Mankuthimma, Shrungarada Hongemara

Panchatantra – Ee Vaysalli Song Kannada Lyrics ಯವ್ವನ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆಫರ್ರು ಖಾಲಿ ಕುಂತ್ಕಂ ಡವ್ನೆ ನಂಬರ್ ವನ್ ಲೋಫರ್ರು ಈ ವಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುಂತುಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಕು ಗಂಟೆ ಸಾಕಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಎತ್ಲಾಗಿ ಓದಿಯೋದು ಪುಟ್ಗೋಸಿ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಯಾವ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರ್ನ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹಾಡೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ…

Continue Reading
in Lyrics

Tagaru Songs – Tagaru Banthu Tagaru, Mental Ho Jawa, Hold on, Balma, Jeeva Sakhi, Yaare

Tagaru  – Tagaru Banthu Tagaru Song Kannada Lyrics ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ ಕಾಲು ಕೇದಾರಿ ನೈನ್ತೈಥೆ ಗುತುರು ಹಕ್ಕಿ ಬಂಡಿತೇ ಎಡುರು ಹೋದ್ರ ಗುಮ್ತೈತಿ ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್ ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್ ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು…

Continue Reading
in Lyrics

Vivegam Songs – Surviva, Thalai Viduthalai, Kadhalaada, Veriyera, Never Give Up

Vivegam  – Surviva Song Kannada Lyrics ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಸರೀತಿರಾಮ್ ಪುರಟ್ಟು ಪೊರಟ್ಟಂ ಪಲ್ಲೈರಮ್ ತಡೈಗಾಲ್…

Continue Reading
in Lyrics

Face 2 Face Songs – Baayarike

Face 2 Face – Baayarike Song Kannada Lyrics ಒರಲ್ಲಿ ನಾನೇಜೇಗ ಕಾನೊಡು ಒಂಡೆ ಮುಖಾ .. ದಿನಾ ರಾಥರಿ .. ನಿನ್ನನ್ನೂ ನೇನೆಯೋಡ್ ರೊಮಾಂಚಕ .. ಬೆಲ್ಲಾಡಾ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಮೆಲೆಗೆ ಕರಗುವಾಗ ಎಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಾ ಬಾಯರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾ ನೀನು ಯಲ್ಲಿಯೋ ನೊಡುವಗ ಎಂಥಾ ಸುಂದರ ಬಾಯರೈಕೆ ಮನಸಿ .. ನೀ ಗೀಚಾಡಾ ದಿನಚರಿಯಲಿ ಯಿನೈಡ್ ನನ್ನಾ ಭೂಮಿಕೆ ಈ ಮೊಹದಿ ಮಾಯ್ ಮರ್ತಾರೆ ಯೆನ್ನುವ ಸನ್ನಾ ಅನ್ಜೈಕೆ ಹತಿರಾ ಬಾಡು ಕೂಡಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Yaarige Yaaruntu Songs – Himada Raashiya,

Yaarige Yaaruntu – Himada Raashiya Song Kannada Lyrics ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಹನಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎರಡು ಹೃದಯದ ಇನಿಧನಿ ಒಲವ ಹಸಿರನು ಲೇಪಿಸಿ ನಗುತಿದೆ ಉಸಿರಿನ ಲೇಖನಿ ಎಳೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಗಿಣಿಯ ಲಾವಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಸೊಬಗು ಸಂದಣಿಗೆ ಸೋಲೆನ್ನುತ ಪ್ರೀತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಕವನಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದೆ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನಡೆವ ದಾರಿಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳೇ ಮೈಲಿ ಗಲ್ಲು ಗಳು ಮುಗಿಲ ರಥಬೀದಿ ದಾಟಿ ಹೊರಡೋಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊ ಕಣ್ಗಳು ನಾವು ಬೇರಾಗೋ ಕನಸು ಬಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅಣುವು ಅಣುವಿನಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಋತುಗಳು ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಹನಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎರಡು ಹೃದಯದ ಇನಿಧನಿ ಒಲವ ಹಸಿರನು ಲೇಪಿಸಿ ನಗುತಿದೆ ಉಸಿರಿನ ಲೇಖನಿ ಸರಸ ಸಲಿಗೆಯಲಿ ಮುದ್ದು ಮುನಿಸಿನಲಿ ಇರಲಿ ನೈಜತೆಗಳು ಭೂಮಿ ಸವೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಸವಿಯುವ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ ಏಕೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೊಳೆವ ನೂಲಾಗಿ ಹೊಸೆದು ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸತನು ಹುಡುಕಲು ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಹನಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎರಡು ಹೃದಯದ ಇನಿಧನಿ ಒಲವ ಹಸಿರನು ಲೇಪಿಸಿ ನಗುತಿದೆ ಉಸಿರಿನ ಲೇಖನಿ ಎಳೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಗಿಣಿಯ ಲಾವಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಸೊಬಗು ಸಂದಣಿಗೆ ಸೋಲೆನ್ನುತ ಪ್ರೀತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಕವನಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದೆ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ Also, check the latest songs lyrics Also, Check these Sites: Action Movies Adventure Movies…

Continue Reading
in Lyrics

Tookadisi Tookadisi Song Lyrics – Paduvarahalli Pandavaru Movie

Tookadisi Tookadisi Song Lyrics in Kannada ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬೀಳದಿರು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬೀಳದಿರು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬಿದ್ದರು ನನ್ನಜ್ಜ ನಿನ್ನಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬೀಳದಿರು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಹಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಪುಸ್ತಕವ ಕಸಕಿಂತ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಎಸೆದು ಹಸ್ತವನು ತಲೆಗಿಟ್ಟು ಹಣೆಬರಹವೆಂದು ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬಿದ್ದರು ನನ್ನಜ್ಜ ನಿನ್ನಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹಾಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹುಯ್ಗಂಜಿ ತುಂಡು ತಂಬಲಿಗೆ ಸಾವಿಟ್ಟರೋ…

Continue Reading
in Lyrics

Mungaru Male Songs Lyrics – Mugaru Maleye Movie

Mungaru Male Title Song Song Lyrics in kannada ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು ಮುಟ್ಟಗುವುಡೋ ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಯೋವುವುಡೋ ಥಿಯಾಲಿಯಾಡಾಗೈಡ್ ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ಭುವಿ ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮುಗಿಲು ಸುರಿದಾ ಮುತ್ತಿನಾ ಗುರುತು ನನ್ನಾ ಎದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಅವಲು ಬಂದಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Dennana Dennana Song Lyrics – RangiTaranga Movie

Dennana Dennana Song Lyrics in Kannada ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಭೂತದ ಕಾರ್ನಿಕ ತೂಲೆಯೇ ಗುಡ್ಡೇಡು ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ Click here for the details of :…

Continue Reading