Kannada Lyrics, Songs, Movies

in Lyrics

Salaam Rocky Bhai Video Song – KGF Movie

Salaam Rocky Bhai Song Kannada Lyrics ಚಲ್‌ನೇ ಕಾ ಹುಕುಂ ರುಖ್ನೆ ಕಾ ಹುಕುಂ ಜ಼ಿಂದಗಿ ಪೇ ಹುಕುಂ ಮೌತ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಬಂದೂಕ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ದುಶ್ಮನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಲೆಹರೋನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಬೊಂಬೈ ಪೇ ಹುಕುಂ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ರೇ ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಡಬೇಡ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಭಾಗ್ ರೇ ಆಗ ತೂಫಾನ್ ಜಬ್ಬಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಐಸಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Shivanandi Video Song – Yajamana Movie

Shivanandi Song Kannada Lyrics ಶಿವನಂದಿ ಶಿವನಂದಿ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹರಿ ಶಿವನತ್ತಿರ ಮೆರೆಯುವ ನಂದಿ… ನಂದಿ ಢಮ ಢಮ ರುಗ ಬೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಶಿವ ನಂದಿ… ನಂದಿ ನಡೆದರೆ ಥೇರು ವೈಭವ ಜೋರು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಆರ್ಭಟ ನೋಡು ಊರಿಗೆ ಇವನು ಚಿನ್ನದ ಕಳಶ ಕ್ರಿಷ್ಣನ ಕರ್ಣನ ಹೋಲುವ ಮನುಷ್ಯ ಸೆನೇನ ನಿಲ್ಲಿಸೊ ಧೈರ್ಯದ ರಭಸ ಲಾಲಿಗೆ ಸೋಲುವ ಮಗುವ ಮನಸ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹರಿ ಶಿವನತ್ತಿರ ಮೆರೆಯುವ…

Continue Reading
in Lyrics

Namma Maneyalli Dinavu Song Lyrics – Yajamana Movie

Namma Maneyalli Dinavu Song Lyrics in Kannada ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹಾಡೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣಿನಂಥ ಅಣ್ಣನು ತಾಯಿಯಾದನು ನೋಡಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯನೇ…

Continue Reading
in Lyrics

Hinde Hinde Hogu Song lyrics – Ayogya Movie

Hinde Hinde Hogu Song Lyrics in Kannada ಹಿಂದೇ ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ ಮುಂಡೆ ಮೂಂಡೆ ಹೋಗು ಹಿಂದೂ ಬಿಡ್ಡು ಮುಂಗು ಹಾಗು ಆಡಾ ಬಿಡ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಐವಲೆ ನಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಿ ಎಡಿಯಾಲಿ ಐವಾಲಾ ಹವಾಲಿ ಜಸ್ಟಿ ಆಗ್ಡೆಡ್ ನಿನ್ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡುಕಲಾರೆ ಮನಾಸು ಹಡೆಡ್ ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ ನಿನಾನಾ ಪ್ರಣ ಕನೆ ಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ್…

Continue Reading
in Lyrics

Panchatantra Songs Lyrics – Hongemara

Ee Vayasalli Song Lyrics in Kannada & English ಯವ್ವನ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆಫರ್ರು ಖಾಲಿ ಕುಂತ್ಕಂ ಡವ್ನೆ ನಂಬರ್ ವನ್ ಲೋಫರ್ರು ಈ ವಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುಂತುಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಕು ಗಂಟೆ ಸಾಕಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಎತ್ಲಾಗಿ ಓದಿಯೋದು ಪುಟ್ಗೋಸಿ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಯಾವ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರ್ನ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹಾಡೋದು…

Continue Reading
in Lyrics

Mungaru Male Songs – Mugaru Maleye,

Mungaru Male  – Mugaru Maleye Song Kannada Lyrics ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು ಮುಟ್ಟಗುವುಡೋ ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಯೋವುವುಡೋ ಥಿಯಾಲಿಯಾಡಾಗೈಡ್ ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ಭುವಿ ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮುಗಿಲು ಸುರಿದಾ ಮುತ್ತಿನಾ ಗುರುತು ನನ್ನಾ ಎದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಅವಲು ಬಂದಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Ulidavaru Kandanthe Songs – Gatiya Llidu, Knock Knock, Paper Paper, Kanna Mucche,

Ulidavaru Kandanthe  – Gatiya Llidu Song Kannada Lyrics ಹೋಹೋಹ್ಹ್ … ಒಹೊಹೊಹೋಹ್ … ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್ ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ ಗತಿಯಾ ಇಲಿಡು ಟೆನ್ಕಾನಾ ಬಾಂಡು ಅವಲಾ ನಾಡಿ ಒಂಬತ್ತಾನು ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು ಮಾತಾನದಲುಗಳು ಕೆಲಾಡ ಪಿಸಮುತಿಗಿವನು ಮಾರ್ಲುನಾಡನು ನಗ್ನಗಠ ನಾನಾ ಮನಸಾ ಯೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ಟೊವ್ಲಾಲ್ಲೊ ಆಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವ್ಲಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ನಗ್ತಾವ್ಲೊ ಮನಾದಾ ಹಿಂದಾರಿಲಿ ಬರಾಡೆ ಕವಾಲು ಆ ಕಾವಲು ದಾರಿಗೇ ಕಾವಲಾ marubhoomiyali hejjeya guruthu…

Continue Reading
in Lyrics

Lucia Songs – Jamma Jamma, Helu Shiva, Yako Barlilla

Lucia – Jamma Jamma Song Kannada Lyrics ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ .. ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ .. ಮೆಡ್ಲಿನ್-ಮುಲೆಲ್-ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾದಗಾಲು, ಗನ್-ಗನ್ ಗನ್-ಗನ್ ಗುಟುತೈಹೈಟ್ .. ಇರಾಡು ಬೇರಾಲು ಬೇಲಿಟು ಕೊಂಡು ಸಿಲ್ಲೆ ಹೋಡಿಯಾಂಗ್-ಅಗುತೈಟ್. ಅದಾದಿಡ್ಡಿ ಅಲೆಡಾ ಕಲು ತಾಲಾಹಕ್ ತಕ್ಕಾ ತಕ್ಕಾ ಕುನಿಥೈಟ್ … ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Ugramm Songs – Chithaara, Chanana Chanana

Ugramm – Chithaara Song Kannada Lyrics ಚಿಥಾರ ಮೂಡೊ ವೆಲೆಲಿ ಕೆಂಗಾವೇರಿಯಾ ರಂಗಲ್ಲ ಮೇವ್ಯಾಗೈಡ್ ತುನ್ತೂಟು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ವೆಗಾವ್ ಕೋನ್ಸನ್ನೆ ಗಾಲೀಲೆ ಆವಿ ವಯಡೆ ನೊರರು ನಿನ್ನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನ್ನಾ ಧರೇಮಿಲೆ ಎತ್ತರದ ಮೇವ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಕೈವ್ ಬಾ ನನೇಪ್ ಮಠಾಡ್ ನನ್ನಲಿ ನೀ ಅಗಲಿ ನೀರೇಡ್ ಕಣ್ಣಾಲಿ ಬಾ ನನೇಪ್ ಮಠಾಡ್ ನನ್ನಲಿ ನೀ ಅಗಲಿ ನೀರೇಡ್ ಕಣ್ಣಾಲಿ ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ … ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ … ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕಂಸ ಕಣ್ಣಡಿಯಾ…

Continue Reading
in Lyrics

Googly Songs – Bisilu Kudure

  Googly -Bisilu Kudure Song Kannada Lyrics ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ ಕನು ಕಂಬನಿಯಾ ಮುತಿಡಲು ಹೆದುರುವುಡು ನೆನ್ನೆ ಮಾನೆಗಲ ಯತ್ತಿಡಾಲಿ ಅನಿಸುವುಡು ಕೆಲೇಜ್ ಬಂಡು ಮರೂರಿ ಹೋಡಾ ಚಂಡಿರಾ ಅವಲು ಹೊಡಾ ಮೆಲೆ ಬಂಡಾನೊ ಒಂಡೆ ಸುಂದರಾ ಬರಿಡುಕೋಣೆ ಹನೆಹರಾ ರಂಗೋಲಿ ಇನ್ಮುಂಡೆ ವಿರಾಹಾ ಮಮೂಲ್ ನನ್ನಾ ನಾರಾಲಿಗು ದಾರಿ ಮಾರಿಯುಟೈಡ್ ಕುರುಡು ಕನಸಿಜೆ ನೆನಾಪಿಗೆ ವೆವಿಟೈಜ್ ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ…

Continue Reading