Salaam Rocky Bhai Song Lyrics – KGF Movie

https://youtu.be/TnyWMhSqyjY Salaam Rocky Bhai Song Lyrics in Kannada ಚಲ್‌ನೇ ಕಾ ಹುಕುಂ ರುಖ್ನೆ ಕಾ ಹುಕುಂ ಜ಼ಿಂದಗಿ ಪೇ ಹುಕುಂ ಮೌತ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಬಂದೂಕ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ದುಶ್ಮನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಲೆಹರೋನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ ಬೊಂಬೈ ಪೇ ಹುಕುಂ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ…

Panchatantra Songs Lyrics – Hongemara

https://youtu.be/euZT4i-7WKE Panchatantra Songs Lyrics from  Hongemara Movie and it was directed by  Shrungarada Ee Vayasalli Song Lyrics in Kannada & English ಯವ್ವನ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆಫರ್ರು ಖಾಲಿ ಕುಂತ್ಕಂ ಡವ್ನೆ ನಂಬರ್ ವನ್ ಲೋಫರ್ರು ಈ…

Mugaru Maleye Song Lyrics -Mungaru Male Songs

Mungaru Male  - Mugaru Maleye Song Kannada Lyrics ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು ಮುಟ್ಟಗುವುಡೋ ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ…

Gatiya Llidu Song Lyrics – Ulidavaru Kandanthe Songs

Ulidavaru Kandanthe  - Gatiya Llidu Song Kannada Lyrics ಹೋಹೋಹ್ಹ್ ... ಒಹೊಹೊಹೋಹ್ ... ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್ ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ ಗತಿಯಾ ಇಲಿಡು ಟೆನ್ಕಾನಾ ಬಾಂಡು ಅವಲಾ ನಾಡಿ ಒಂಬತ್ತಾನು ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು…

Jamma Jamma Song Lyrics – Lucia Movie Songs

Lucia - Jamma Jamma Song Kannada Lyrics ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ .. ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ .. ಮೆಡ್ಲಿನ್-ಮುಲೆಲ್-ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾದಗಾಲು, ಗನ್-ಗನ್ ಗನ್-ಗನ್ ಗುಟುತೈಹೈಟ್ .. ಇರಾಡು ಬೇರಾಲು ಬೇಲಿಟು…

Ugramm Songs – Chithaara, Chanana Chanana

Ugramm - Chithaara Song Kannada Lyrics ಚಿಥಾರ ಮೂಡೊ ವೆಲೆಲಿ ಕೆಂಗಾವೇರಿಯಾ ರಂಗಲ್ಲ ಮೇವ್ಯಾಗೈಡ್ ತುನ್ತೂಟು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ವೆಗಾವ್ ಕೋನ್ಸನ್ನೆ ಗಾಲೀಲೆ ಆವಿ ವಯಡೆ ನೊರರು ನಿನ್ನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನ್ನಾ ಧರೇಮಿಲೆ ಎತ್ತರದ ಮೇವ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಕೈವ್ ಬಾ ನನೇಪ್ ಮಠಾಡ್ ನನ್ನಲಿ…

Bisilu Kudure Song Lyrics – Googly Movie

Googly -Bisilu Kudure Song Kannada Lyrics ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ ಕನು ಕಂಬನಿಯಾ ಮುತಿಡಲು ಹೆದುರುವುಡು ನೆನ್ನೆ ಮಾನೆಗಲ ಯತ್ತಿಡಾಲಿ ಅನಿಸುವುಡು ಕೆಲೇಜ್ ಬಂಡು ಮರೂರಿ ಹೋಡಾ ಚಂಡಿರಾ ಅವಲು…

Panchatantra Songs – Ee Vaysalli, Neene Helu Mankuthimma, Shrungarada Hongemara

Panchatantra - Ee Vaysalli Song Kannada Lyrics ಯವ್ವನ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆಫರ್ರು ಖಾಲಿ ಕುಂತ್ಕಂ ಡವ್ನೆ ನಂಬರ್ ವನ್ ಲೋಫರ್ರು ಈ ವಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುಂತುಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಕು…

Tagaru Songs – Tagaru Banthu Tagaru, Mental Ho Jawa, Hold on, Balma, Jeeva Sakhi, Yaare

Tagaru  - Tagaru Banthu Tagaru Song Kannada Lyrics ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ ಕಾಲು ಕೇದಾರಿ ನೈನ್ತೈಥೆ ಗುತುರು ಹಕ್ಕಿ ಬಂಡಿತೇ ಎಡುರು ಹೋದ್ರ ಗುಮ್ತೈತಿ ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು ನಾಡೋವಿಂಗ್…