Vivegam Songs – Surviva, Thalai Viduthalai, Kadhalaada, Veriyera, Never Give Up

Vivegam  - Surviva Song Kannada Lyrics ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ ಸರೀತಿರಾಮ್ ಪುರಟ್ಟು ಪೊರಟ್ಟಂ ಪಲ್ಲೈರಮ್ ತಡೈಗಾಲ್…

Face 2 Face Songs – Baayarike

Face 2 Face - Baayarike Song Kannada Lyrics ಒರಲ್ಲಿ ನಾನೇಜೇಗ ಕಾನೊಡು ಒಂಡೆ ಮುಖಾ .. ದಿನಾ ರಾಥರಿ .. ನಿನ್ನನ್ನೂ ನೇನೆಯೋಡ್ ರೊಮಾಂಚಕ .. ಬೆಲ್ಲಾಡಾ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಮೆಲೆಗೆ ಕರಗುವಾಗ ಎಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಾ ಬಾಯರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾ ನೀನು ಯಲ್ಲಿಯೋ ನೊಡುವಗ ಎಂಥಾ ಸುಂದರ ಬಾಯರೈಕೆ…

Yaarige Yaaruntu Songs – Himada Raashiya,

https://youtu.be/PDQeokbhkdw Yaarige Yaaruntu - Himada Raashiya Song Kannada Lyrics ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಹನಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎರಡು ಹೃದಯದ ಇನಿಧನಿ ಒಲವ ಹಸಿರನು ಲೇಪಿಸಿ ನಗುತಿದೆ ಉಸಿರಿನ ಲೇಖನಿ ಎಳೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಗಿಣಿಯ ಲಾವಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಸೊಬಗು ಸಂದಣಿಗೆ …

Mungaru Male Songs Lyrics – Mugaru Maleye Movie

https://youtu.be/Vz1Ev4_GTS0 Mungaru Male Title Song Song Lyrics in kannada ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು…