Banda Nodu Pailwaan Song Lyrics – Pailwaan Movie

0

Banda Nodu Pailwaan song lyrics from Pailwaan movie, directed by S. Krishna. The song was sung by Vyas Raj and the lyrics are penned by Dr. V. Nagendra Prasad. The music is given by Arjun Janya. The movie starring  Kiccha Sudeep.

Banda Nodu Pailwaan Song Lyrics in kannada

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ಪೈಲ್ವಾನ್…
ಪೈಲ್ವಾನ್ …

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

Banda Nodu Pailwaan Song Lyrics in English

Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba raba
Riba Riba Riba Hoi

Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba raba
Riba Riba Riba Hoi

Pailwaan Pailwaan

Tolu Nodu Ukku
Ondhe Etu Saaku
Devre Ninge Dikku
Banda Nodu Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Nodu Ivana Gatthu
Kustig Bandon Chitthu
Praanakkene Kutthu
Banda Nodu
Pailwaan Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba raba
Riba Riba Riba Hoi

Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba Raba
Riba Riba Riba raba
Riba Riba Riba Hoi

Tolu Nodu Ukku
Ondhe Etu Saaku
Devre Ninge Dikku
Banda Nodu Pailwaan
Pailwaan Pailwaan Pailwaan

Nodu Ivana Gatthu
Kustig Bandon Chitthu
Praanakkene Kutthu
Banda Nodu Pailwaan
Pailwaan Pailwaan Pailwaan

Leave A Reply

Your email address will not be published.