Saahore Saaho Song Lyrics – Kurukshetra Movie

0

Saahore Saaho Song Lyrics In English

Saahore saaho
Aajanubaaho
Raajadi raja
Suyodhana
Suyodhana

Gaandhariya
Gharbada gadhadara
Drutharasthra
Mahasutha mahivara

Shatha sodhara agraja
Sharaveera kaurava
Kaurava

Saahore saaho(saaho)
Aajanubaaho(aajanubaaho)
Raajadi raja(raajadi raja)
Suyodhana(suyodhana)
Suyodhana(suyodhana)

Hasthinapura saarvabouma
Kauravadhipathi suyodhana

Gajashobitha garvamanditha
Abbarisutha bandha nodai
Ghanagharjitha rana ranjitha
Hurimiseya thimiru nodai

Hey srimad gurukula
Chandrashekara
Hey sarvam karathala
Swayam srikara

Gaandhariya
Gharbada gadhadara
Drutharasthra
Mahasutha mahivara

Shatha sodhara agraja
Sharaveera kaurava
Kaurava

Saahore saaho(saaho)
Aajanubaaho(aajanubaaho)
Raajadi raja(raajadi raja)
Suyodhana(suyodhana)
Suyodhana(suyodhana)

Natanadbhutha kaviveshtitha
Gunapanditha andhagaara
Janavandhitha akalankitha
Ajaraamara maarashoora

Hey vidvath varasutha
Keerthibhaskara
Hey vidyuth naranara
Mandaleshwara

Kann bittare dikkigu
Digbhandha
Yasha dundubi molagiso
Ranayodha
Adi ittare kanakana
Viechedha kaurava
Kaurava kaurava

Click here to know the details of :

Leave A Reply

Your email address will not be published.