Yajamana Full Movie Download ,Song ,Lyrics

0

Yajamana Full Movie Download

 

Yajamana is a Kannada action movie released on 1 March 2019. This movie is directed by V.Harikrishna and Pon Kumaran and produced by Shylaja Nag and B. Suresh. The main leads role in the movie is Darshan(Krishna), Rashmika Mandanna (Kaver), and Tanya Hope (Ganga), P. Ravi Shankar, and Devaraj. Below this article, you will find details about Yajamana Full Movie Download.

The movie trailer has reached 21M views. The trailer got a great response from the audience.

 

 

Click Here for Yajamana Full Movie Download 

 Yajamana Movie Story

The story of Yajmana is about the character name Krishna is a  hardworking man who lives in Hulidurga. Krishna is recognized for his excellent deeds and oil business. You will see the fight in the movie for overtaking the Krishna’s Oil business. The villain Dev is also a well-known businessman in this movie who needs to take Krishna’s commercial enterprise the place the story will become extra interesting. After the movie turns to be an action pack, seeing Krishnastruggle in opposition to the gang to shop his business. Will Krishna combat towards all odds to deliver justice to his people? Who will turn out to be the actual `Yajamana` is what varieties the crux of the story.

If you want to know about the latest Android and IOS games ClickHere.

Shivanandi Song

Shivanandi Song Lyrics

ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾನಂದಿ

ಹರಿ ಹರಿ ಮೊರಿಲ್ಥರಾ ಹರಿ
ಶಿವನಹತಿರ ಮಾನ್ಯುವಾ ನಂದಿ ನಂದಿ
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮರು ಬಚಿಸುವಾ
ಜಗಾ ಮೆಚಿಸುವ
ಪರಶಿವ ನಂದಿ ನಂದಿ

ನಾದೇರೆ ಥ್ರೂ ವೈಭಾವಾ ಜೊರು
ತಡೆಯೂರು ಯಾರ ಅರ್ಬತಾ ನೋಡು
ಒರಿಜೆ ಐವಾನ್ ಚಿನ್ನದಾ ಕಾಲಶಾ
ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ನಾನಾ ಹೋಲು ಮನುಶು
ಸೆನೆನಾ ನಿಲ್ಲಿಸೊ ಧೈರಿಯಾದ ರಭಾಸ
ಲಾಲಿಜೆ ಸೌಲುವಾ ಮಗುವಾ ಮನಸಾ

ಹರಿ ಹರಿ ಮೊರಿಲ್ಥರಾ ಹರಿ
ಶಿವನಹತಿರ ಮಾನ್ಯುವಾ ನಂದಿ ನಂದಿ
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮರು ಬಚಿಸುವಾ
ಜಗಾ ಮೆಚಿಸುವ
ಪರಶಿವ ನಂದಿ ನಂದಿ

ಯೆಂಡೆೆ ಭಾಂತ ಐವಾನೇನ್
ತೋಲಿಜ್ ತೋಲು ಕೊಡುಥೇನ್
ಇವನಂದೆರೆ ಶಿವನಿಗು ಐಥಾನೇ
ಕಲ್ಲನು ಕರಾಗಿಸೊ ಬೂಪಾನೆ
ಶಾಂತಿಯಾ ಮಂತ್ರವಾಲಾ ಹೆಲ್ಥೇನ್
ಒರಿಜೆ ನೆರಾಲಗಿ ಇರುತೇನ್
ಥೋಡ್ ಆದಿಗೆಲ್ಲಾ ಜಗದತ್ ಮಲ್ಲ
ಸಮರ್ತಾ ಇವಾನು ಸತಿ ಯಾರಿಲ್ಲಾ
ಶಥಕೋಟಿಗೋಬ್ಬಾ ಹೆಮ್ಮೀ ಅರಾಸಾ
ಇವಾನು ನಗ್ಲು ಮನ್ನಿಗು ಹರಶಾ
ಒರಿಜೆ ಐವಾನ್ ಚಿನ್ನದಾ ಕಾಲಶಾ
ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ನಾನಾ ಹೋಲು ಮನುಶು

ಹರಿ ಹರಿ ಮೊರಿಲ್ಥರಾ ಹರಿ
ಶಿವನಹತಿರ ಮಾನ್ಯುವಾ ನಂದಿ ನಂದಿ

ಚಿನ್ನೆಕೆ ನಾಚಿಕ ತರುಥೇನ್
ವಜ್ರದಾ ವರ್ಚಾಸು ಐವನೇನ್
ನಂಬಿಕೇಜ್ ಇಂಡೊನ್ಡು ಹೆಸಿರೀನ್
ಬೆವೆರೆಲ್ ಬಾಡುಕಣ ಕತೇನೆ
ಹಸಿವಿಗೆ ತುತನು ಕೊಡುತೇನ್
ಪ್ರೀತಿಯ ಪರ್ವತ ಐವನೇನ್
ಚಾಲುಕ್ಯರ ಚಲಾವು ಹೊಯ್ಸಳರ ಬಾಲವು
ಕದಂಬರ ಒಲವು
ಆ ಗಂಗರಾ ಬಂದೂವು
ಭುವಿಗ ಐವನು ಮುತಿನಾ ಕಂಜಾ
ದೇವರು ಕೂಡಾ ಮೆಚುವ ಸಾಹರಾ
ಒರಿಜೆ ಐವಾನ್ ಚಿನ್ನದಾ ಕಾಲಶಾ
ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ನಾನಾ ಹೋಲು ಮನುಶು

ಹರಿ ಹರಿ ಮೊರಿಲ್ಥರಾ ಹರಿ
ಶಿವನಹತಿರ ಮಾನ್ಯುವಾ ನಂದಿ ನಂದಿ
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮರು ಬಚಿಸುವಾ
ಜಗಾ ಮೆಚಿಸುವ
ಪರಶಿವ ನಂದಿ

Also, Read about:

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.