Baala Bangaara Neenu Song lyrics – Bangarada Manushya Movie

0

Baala Bangaara Neenu Song Lyrics in Kannada

ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,

ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ…ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ,ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ,ಬಳಲಿದೆಯೋ,ಜೀವಾ ಕೇಳೆನ್ನ ಚೆಲುವಾ,
ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ,ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ,ಬಳಲಿದೆಯೋ,ಜೀವಾ ಕೇಳೆನ್ನ ಚೆಲುವಾ,
ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು,ನೀ ದೂರ ಹೋದರು, ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು,ನೀ ದೂರ ಹೋದರು,
ಬಿಡದಂತೆ ನಿನ್ನಾ ನೆರಳಾಗಿ ಇರುವೆ,

ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ…ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

ನನ್ನೆದೆಯಾ ನಿನ್ನಾ ಸೆರೆಮನೆಯೋ ಚನ್ನಾ,ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಸಿಗದು,
ನನ್ನೆದೆಯಾ ನಿನ್ನಾ ಸೆರೆಮನೆಯೋ ಚನ್ನಾ,ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಸಿಗದು,
ನೂರಾರು ಜನುಮಾ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ,ನೂರಾರು ಜನುಮಾ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ,
ಸತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಾ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವೆ….

ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ …ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

Also, Read – Sidila Bharava Lyrical Song – KGF Movie

Baala Bangaara Neenu Song Lyrics in English

Baala Bangaara Neenu

Haneya Singaara Neenu
Ninna Kailaado Bombe Naanayya
Naanayya Bombe Naanayya

Baala Bangaara Neenu

Haneya Singaara Neenu
Ninna Kailaado Bombe Naanayya
Naanayya Bombe Naanayya

Thaano Thandhaana Thaano

Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano

Naanayya Bombe Naanayya
Oo Ho Hoho Oo

Baala Bangaara Neenu
Haneya Singaara Neenu

Ninna Kailaado Bombe Naanayya
Naanayya Bombe Naanayya

Hagalella Nenasi Irulella Bayasi
Balalideyo Jeeva Kelenna Cheluva
Hagalella Nenasi Irulella Bayasi
Balalideyo Jeeva Kelenna Cheluva
Bedendhu Jaridhu Nee Dhoora Hodaru
Bedendhu Jaridhu Nee Dhoora Hodaru
Bidadanthe Ninna Neralaagi Iruve

Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano

Naanayya Bombe Naanayya
Oo Ho Hoho Oo

Baala Bangaara Neenu

Haneya Singaara Neenu
Ninna Kailaado Bombe Naanayya
Naanayya Bombe Naanayya

Nannedeye Ninna Seramaneyo Channa
Adarinda Endu Bidugadeye Sigadu
Nannedeye Ninna Seramaneyo Channa
Adarinda Endu Bidugadeye Sigadu
Nooraaru Januma Nee Thaali Bandaru
Nooraaru Januma Nee Thaali Bandaru
Sathiyaagi Ninna Jotheyalle Baruve

Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano
Thaano Thandhaana Thaano

Naanayya Bombe Naanayya
Oo Ho Hoho Oo

Baala Bangaara Neenu
Haneya Singaara Neenu

Ninna Kailaado Bombe Naanayya

Naanayya Bombe Naanayya

Also, checkout

Leave A Reply

Your email address will not be published.