Salaam Rocky Bhai Song Lyrics – KGF Movie

0

Salaam Rocky Bhai Song Lyrics in Kannada

ಚಲ್‌ನೇ ಕಾ ಹುಕುಂ
ರುಖ್ನೆ ಕಾ ಹುಕುಂ
ಜ಼ಿಂದಗಿ ಪೇ ಹುಕುಂ
ಮೌತ್ ಪೇ ಹುಕುಂ
ಬಂದೂಕ್ ಪೇ ಹುಕುಂ
ದುಶ್ಮನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ
ಲೆಹರೋನ್ ಪೇ ಹುಕುಂ
ಬೊಂಬೈ ಪೇ ಹುಕುಂ

ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ
ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ರೇ
ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಡಬೇಡ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಭಾಗ್ ರೇ
ಆಗ ತೂಫಾನ್ ಜಬ್ಬಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ
ಐಸಾ ಬಾರುದು ಪೈಡ ಹೋತಾ ಹೈ
ಏ ಖುದಾ ಜ಼ರಾ ದೇಖೋ
ಆಳೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನೇ
ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಶೈತಾನ್ ಇವನೇ
ಏ ಖುದಾ ಜ಼ರ ರೊಖೋ
ಅಡಗಿದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ಼
ಭುಗಿಲೆದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ಼
ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಗಲಿಯಾನ್ ಭೀ
ಘಬ್ರಖೆ ಯುನ್ಹ್ ಬೋ ಲೇಂಗೆ ಸಾಲ

ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕೀ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಇಲಾಖಾ ತೇರಾ ಭೈ
ತು ಹೈ ಸಬ್ಕಾ ಭೈ

ಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ
ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಳಿಸಿದ
ಅವಳ ಮಾತೆ ವೇದ
ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಳಗಿದ
ಹಠವ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದ
ಪಣವ ತೊಟ್ಟ ಯೋಧ
ತಡೆಯೋಕೆ ಇವನನ್ನ ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ಯಾನ
ತಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಬರುವಂಥ ಅಲೆಯೆನ್ನ
ಚರ್ಬಿ ಜ಼್ಯಾದ ಹೈ
ಹಾತ್ ಲೋಹ ಹೈ
ದಾರ್ ಕೊ ಬೇಚೆಗ
ಜಾನ್ ಘಂಟಾ ಹೈ
ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾರ ಖತ್ರ ಹೈ
ಅಡಗಿದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ಼
ಭುಗಿಲೆದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ಼
ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಗಲಿಯಾನ್ ಭೀ
ಘಬ್ರಾಖೆ ಯುನ್ಹ ಬೋಲೇಂಗೆ ಸಾಲ

ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕೀ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕೀ ಭೈ
ಇಲಾಖಾ ತೆರ ಭೈ

ತು ಹೈ ಸಬ್ಕಾ ಭೈ

If you are the geek star in your group then you can recommend this movie to your frineds.

Click here for the details of :

Leave A Reply

Your email address will not be published.