Gatiya Llidu Song Lyrics – Ulidavaru Kandanthe Songs

0

Ulidavaru Kandanthe  – Gatiya Llidu Song Kannada Lyrics

ಹೋಹೋಹ್ಹ್ … ಒಹೊಹೊಹೋಹ್ …
ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ
ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್
ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ
ಗತಿಯಾ ಇಲಿಡು

ಟೆನ್ಕಾನಾ ಬಾಂಡು
ಅವಲಾ ನಾಡಿ ಒಂಬತ್ತಾನು
ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು ಮಾತಾನದಲುಗಳು
ಕೆಲಾಡ ಪಿಸಮುತಿಗಿವನು ಮಾರ್ಲುನಾಡನು
ನಗ್ನಗಠ ನಾನಾ ಮನಸಾ

ಯೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ಟೊವ್ಲಾಲ್ಲೊ
ಆಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವ್ಲಾ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ನಗ್ತಾವ್ಲೊ
ಮನಾದಾ ಹಿಂದಾರಿಲಿ ಬರಾಡೆ ಕವಾಲು

ಆ ಕಾವಲು ದಾರಿಗೇ ಕಾವಲಾ
marubhoomiyali hejjeya guruthu
ಔ ಗುರುಥೇ ನಾಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ
ಮನಸಾ ಬಿಕ್ಕಿಚವನಾ

ಬೇರಿಯಾಲು ಮೌನಾಡ ಕವನ
ಪಾದಗಾಲೆ ಇಲಾಡಾ ಸಾಲಾ
ಇಲಿಸುಲು ಹಲೇಯ ಮೇಳ
ಸೆರಾನು ರಂಗು ಮಾಸಿತು ಶಾಹಿಯಾ ಗೀಚಲು

ಸಮಯಾ ಸಾಗುವಾ ಗತಿಯಾ
ತಡಾಯುವ ಪರಿಯಾ
ನಾ ಕನೆನು ಕಲೆವಾ
ಸನಿಹಾದ ಖನವ

ಮೌನದಾ ಸ್ವರಾವ ಕೂಡಿಡುವೆನು
ಶ್ರವಣ ಕಲ್ತು
ಮಲ್ಲನು ಅಲ್ಡು
ನೂರಾವ ಸವಿದು ಕೂತನು

ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು ಮಾತಾನದಲುಗಳು
ಕೆಲಾಡ ಪಿಸಮುತಿಗಿವನು ಮಾರ್ಲುನಾಡನು
ನಗ್ನಗಠ ನಾನಾ ಮನಸಾ
ಯೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ಟೊವ್ಲಾಲ್ಲೊ

ಆಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವ್ಲಾ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ನಗ್ತಾವ್ಲೊ
ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ
ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್
ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ

Ulidavaru Kandanthe  – Gatiya Llidu Song English Lyrics

ohohohoh… ohohohoh…
gattada anchidaaye
tenkaayi battutooye
alena thelkeda porligi thadi naadiye
gatiya ilidu

tenkana bandu
avala nodi ninthanu
kadala beeso gaaligivalu maathanaadalu
kelada pisumaathigivanu marulanaadanu
nagnagtha nanna manasa

yethkondu hogtovlallo
aiyayayo nagthavla
aiyayayo nagthavlo
manada hindaarili barade kavalu

aa kavalu daarige kaavala
marubhoomiyali hejjeya guruthu
aa guruthe ninnaya nerala
manasa bicchittavana

bareyalu mounada kavana
padagale illada saala
ilisalu haaleya mela
seranu rangu maasithu shaahiya geechalu

samaya saaguva gathiya
tadeyuva pariya
naa kanenu kaleva
sanihada kshanava

mounada swarava koodiduvenu
shravana kaledu
maralanu aledu
noorava savidu koothanu

kadala beeso gaaligivalu maathanaadalu
kelada pisumaathigivanu marulanaadanu
nagnagtha nanna manasa
yethkondu hogtovlallo

aiyayayo nagthavla
aiyayayo nagthavlo
gattada anchidaaye
tenkaayi battutooye
alena thelkeda porligi thadi naadiye

Ulidavaru Kandanthe  – Knock Knock Song Kannada Lyrics

ಮಾಯದದಿರುವು
ಮರೆವಿನಾ ಕಡೆಜ್
ನೆಂಪಿನಾ ಚಿಲಕ
ಸರವಾ ಸಡ್ಡಿಜ್

ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಟಕ್ಕ್ ಟಕ್ಕ್
ಯಾರು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ನಾಕ್ ನಾಕ್ … ನಾಕ್ ನಾಕ್ …
ಅದು ಅವನನ್ನು ಆಗಿರಬಹುದು
ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಹಿಮ್

ಅಡೆನೊಹಾಲು
ಬಂಡವಾನು
ಹೆಲೆಡೆ
ಮಾತನುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡಾನು
ನೆನಾಪಿನಾ ನೇಪಾಳಿ
ಕಾಡುವಾನು

ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಟಕ್ಕ್ ಟಕ್ಕ್
ಯಾರು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ನಾಕ್ ನಾಕ್ … ನಾಕ್ ನಾಕ್ …
ಅದು ಅವನನ್ನು ಆಗಿರಬಹುದು
ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಹಿಮ್

Also, check the latest songs lyrics

Ulidavaru Kandanthe  – Knock Knock Song English Lyrics

Samayadathiruvu
Marevina Kadege
Nenpina Chilaka
Sariva Saddige

wasthere A Sound
Knock Knock
Who Is At The Door
Knock Knock… Knock Knock…
Could It Be Him
Knock Knock Hmmm

adenohelalu
Bandavanu
Helade
Matanulisikondu Hodanu
Nenapina Nepadali
Kaaduvanu

wasthere A Sound
Knock Knock
Who Is At The Door
Knock Knock… Knock Knock…
Could It Be Him
Knock Knock Hmmm

Ulidavaru Kandanthe  – Paper Paper Song Kannada Lyrics

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ …
ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್ …

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡಕಲ್ಲಿನಾ ಕೋಟೆ
ಇಂಗ್ಲಿಂಗರೈಜಿ ಬಾಡಿಜೆ ಬಿಟ್ಟೆ
ಲೈಟ್ಹೌಸ್ ಆನು ನೆಲೇಕ್ ಬಾಗಿಸಿ
ಚಂದದ್ ಒಂಡು ಲಾತಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟೆ
ಗೋಲು ಗೊಟ್ಟೆ ಸಿಲ್ಕಿನಾ ಮೊಟ್ಟೆ
ಸೊಂಟಕ್ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಮನ ಕೋಟೆ
ಅಡರಾಳಿ ಇದಾರಾಲಿ ಅಡರಾಳಿ ಇದಾರಾಲಿ
ಬೆಲಿಸೈಡ್ ಬನ್ನೆಡ್ ಚಿಟ್ಟೆ

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್

ಭುತಲಧಂಡನ್ ಬಾರ್ಕೊಲ್ ಸೀತು
ಅಲಿಯಾನಿಗೊನು ಕಡೀಮ್ ರಾತು
ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡುಕೋಲ್ಲಲು
ಕ್ಯೂ ಅಲಿ ನಿಂತಾರ ನಾನೇಜ್ ಯೆತಾ
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಮಾ ಕೊಟ್ಟು
ಹಿರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬಾದಾಸಿ ಇಟ್ಟು
ಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಿಯಾನಿಟ್ಟು
ಯಾ … ಯಾ … ಯಲ್ಲ … ಇಟು …

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್

ಉಲ್ಲವರಸುವಾಲ್ಯವ ಕಟ್ಟುವಾರು
ನಾನೇನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಬಡವಾಯಯ್ಯ

ಯೆಂಡುಬಾಟ್ಟಾ ಉಟ್ಸಾ
ನಿಮ್ಮಾಲಿ ನವಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸ್ಟುಡೆ
ಚೈತನ್ಯ … ಚೈತನ್ಯ …
ಮಂತ್ರ ಕೊರಾಲಿಗೆ ಹೂವಿನಾ ಹರ
ಹೂವು ಉದರಿ ಉಲಿಡೆರೆ ದಾರ
ದಾರವಾ ಎಟ್ಟೆ ಗತಿಯಾ ಕಟ್ಟಿ
ಡೈ ಡೈ ಡೈ ಡೈ ಡೈ …

ಬೋಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಜ್ ಬರೇಡೆ ಗೆಲಾತಿಯ ಹರಿಚಿಟ್ಟು
ವಾರಾದಾ ಗ್ಯಾಸಿನಾ ಹಾರೇಜ್ ಮೊಲಕಲಾಳಿ ವಿದಿಟ್ಟು
ಹೇ ಮೆಸ್ತರು ಸೀತು ಒಫ್ಟೆರೆ ಕೊಟ್ಟು
ಕೆಲಾಸ್ಕೇ ಬಾರಾಡ ಬೀಡಿಯಾ ಸುತ್ತು

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡಕಲ್ಲಿನಾ ಕೋಟೆ
ಇಂಗ್ಲಿಂಗರೈಜಿ ಬಾಡಿಜೆ ಬಿಟ್ಟೆ
ಲೈಟ್ಹೌಸ್ ಆನು ನೆಲೇಕ್ ಬಾಗಿಸಿ
ಚಂದದ್ ಒಂಡು ಲಾತಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟೆ
ಗೋಲು ಗೊಟ್ಟೆ ಸಿಲ್ಕಿನಾ ಮೊಟ್ಟೆ
ಸೊಂಟಕ್ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಮನ ಕೋಟೆ
ಅಡರಾಳಿ ಇದಾರಾಲಿ ಅಡರಾಳಿ ಇದಾರಾಲಿ
ಬೆಲಿಸೈಡ್ ಬನ್ನೆಡ್ ಚಿಟ್ಟೆ

ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್

Also, Check Box Office Sites:

Ulidavaru Kandanthe  – Paper Paper Song English Lyrics

Paper Paper…
Medicine Paper…

paperpaper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper

chitradurgadakallina Kote
Englisharige Baadige Bitte
Lighthouse Annu Nelake Bagisi
Chandad Ondu Latarn Itte
Golulu Gotte Silkina Motte
Sontake Sutthi Komana Kotte
Adarali Idarali Adarali Idarali
Beliside Bannada Chitte

paperpaper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper

bhutaladabhandayan Barkol Seetu
Aliyanigonu Kadime Raatu
Tendar Haaki Kondukollalu
Queue Alli Nintaru Nanage Yeeta
Namma Swamige Neema Kottu
Hiriyagigella Badasi Ittu
Yalla Bittu Bangiyanittu
Ya…ya… Yalla… Ittu…

paperpaper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper

ullavarushivalayava Kattuvaru
Nanenu Kattuvenu Badavanaiyaa

yendubattada Utsaha
Nimmali Navachaitanya Moodisuttade
Chaitanya… Chaitanya…
Mantri Koralige Hoovina Haara
Hoovu Udari Ulidare Daara
Daarava Yette Gatiya Katti
Die Die Die Die Die…

boatalli Nunnage Barade Gelathiya Harichittu
Vaarada Gasina Horage Molakalali Veedikettu
Hey Mestaru Seatu Oftare Kottu
Kelasake Baarada Beediya Suttu

paperpaper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper

chitradurgadakallina Kote
Englisharige Baadige Bitte
Lighthouse Annu Nelake Bagisi
Chandad Ondu Latarn Itte
Golulu Gotte Silkina Motte
Sontake Sutthi Komana Kotte
Adarali Idarali Adarali Idarali
Beliside Bannada Chitte

paperpaper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper
Paper Paper Medicine Paper

Ulidavaru Kandanthe  – Kanna Muchee Song Kannada Lyrics

ಕಣ್ಣಮುಚೆ ಮದೈಲ್ ಆಶೆ
ದಾತಿ ಹೂಡೆ ಬೆಳಕನ್ನೌ
ಹಾರಿ ಹೋಡಾ
ಆಂಟೆನಾ ಬಾನು
ಕಾನಾದೆಡು ಹೆಟ್ಟಾ ಹೆನು
ವಾಲಗೈಡ್ ಕೈಬೆರಾಲು
ಕೈತುತುನು ನೀ ಮಾರಿಯುಲು
ನಾ ಡೀಟೆ ಹೋಡೆ

ನಹಹಾರಿರೊ ಈ ಬಾನು
ತಾಯಿ …
ಈ ಜೀವಾ ನಿಂಟೆೈಡ್
ಯುಸಿರಾಟಾ ಸಾಗೈಡ್
ಕರನಾವ ನಾ ನಿನಜ್
ಹೆಜ್ ಹೆಲೆಲೆ …

keledeneseridenu
ಕೆಂಪಗಿರೋ ಈ ಮುಗಿಲನು
ಹಾರಿ ಹೋಡಾ
ಆಂಟೆನಾ ಬಾನು
ಕಾನಾದೆಡು ಹೆಟ್ಟಾ ಹೆನು

ಬೆಲ್ಡಮಾರಾವೊಂದು
ತನ್ನಾ ಬೆರನ್ನಾ
ಆನೆ ಗಾಲಾ ಬಯಾಸೈಡ್
ಮೂಗಿಲ ಕನುವಾ
ಹಕ್ಕಿ ಮಾರಿಯಾಡುಡು
ತಾಯಾಯಾ ಗುದನು ಆರಿಸೈಡ್
ಪುಟ್ಟಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುಲಿವು
ನೆ ಕಂಡರೆ ಉಲುವು
ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಗರ್ಬಕೆ
ಹೋಗೊ ಬೆಡೆಕೆ
ಹೊಸದಾದಾ ಬೆರೆನೆ ಇರಾಡಾ ಜನುಮಾ ಎನೆಜ್
ಹಡುಕೈಡ್ ಹೆಟ್ಟಾ ಕಂಗಲು
ಸ್ವರಾ ಸೆರಾರು ಮೌನಾ ಮುಗಿಲು
ನಾ ಜಿನುಗಿ ಬಂದೆ

ಸೆರಾಡೀ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕೈ ಬೈರೆಲ್ ಟಟೈಜ್
ಆ ದೇವರಿಗೇ ಶರಣು
ಅಯಾ ಅಯಾ ಆವಾ
ಗಮ ಗಮಾ ಗಮಾ ಗರಿಸಾ
ಅಯಾ ಅಯಾ ಆವಾ
ಸರಗಮ ಗಮಾಪ ಗಾಗಾ
ಪಾನಿಡಿಸಾ ಸಾ ಸಿ
ಅಯಾ ಅಯಾ ಆವಾ

Also, Read – Jamma Jamma Song Lyrics – Lucia Movie Songs

Ulidavaru Kandanthe  – Kanna Muchee Song English Lyrics

Kannamuchhe Maadila Aache
Daati Hoode Belakannau
Haari Hoda
Adhenta Baanu
Kaanadenu Hetta Hennu
Valagide Kaiberalu
Kaituutanu Nee Mareyalu
Naa Deete Hoode

naahaariro Ee Baanu
Amma…
Ee Jeeva Nintide
Usirata Saagide
Karanava Na Ninage
Hege Heelale…

keledeneseridenu
Kempugiro Ee Mugilanu
Haari Hoda
Adhenta Baanu
Kaanadenu Hetta Hennu

beledamaravondu
Tanna Beranna
Aane Gaala Bayaside
Moogila Kanuva
Hakki Mariondu
Taayia Gudanu Aariside
Putta Hejje Sulivu
Ne Kandare Ulivu
Matte Garbhake
Hoogo Bedike
Hosadada Berene Irada Januma Enege
Hudukide Hetta Kangalu
Swara Seralu Mouna Mugilu
Naa Jinugi Bande

seradaee Hottige
Kai Berala Tuttige
Aa Devarige Sharanu
Aaa Aaa Aaaa
Gama Gama Gama Garisa
Aaa Aaa Aaaa
Sarigama Gamapa Gaga
Panidisa Sa Sa
Aaa Aaa Aaaa

Leave A Reply

Your email address will not be published.