Kannada Media

Kannada News - Politics, Sports, Entertainment, Technology

Sidila Bharava Lyrical Video Song – KGF Movie

Sidila Bharava Song Lyrics In Kannada ಬಿಸೆ ಬಾಂಡಾ ಮಾರಥಾ ಭಾವಾವ ಬಿಥುತು ಸಾರುತ ಹೆಡರಿ ಕೂತಾ ಕಾಂಗಲಾ ಕನ್ನೀರಾ ಓರೆಸರ್ ಯಾರೊ ಸಿದಿಲಾ ಭರವ ತದಯೊ ಬಾರೊ ಸುಲ್ತಾನ ಕುಸಿಡಾ ಜೀವಾದಾ ಯುಸರ್ ಕೈಯೋ ಸುಲ್ತಾನ ಹೋಥಿ ಯುರಿಯಾ

Continue Reading

Kooti Kanasugala Lyrical Video Song – KGF Movie

Kooti Kanasugala Song Lyrics in Kannada ಕೂಟಿ ಕನಸುಗ ಅರಮನೆ ಧೈರ್ಯ ಎಸ್ಯಿಯೋ ಕಾವಲು ನನಾಗಗುವೆಮ್ಮಾ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಓಲೋ ನೊವಿಲಿಜೆ ಬಾಳದಿ ಹೆಗ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಿಲ್ಲುವೆಣಮ್ಮ ಯುರಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಿದು ಸುದುತಿರ್ ಜಗಾವನ್ನೆ ಥಾನಿಸುವ ಮಾಯಾಯಾಗುವೆ ಕೆಲಾಮಾ ..

Continue Reading

Garbadhi Video Lyrics Song – KGF Movie

Garbadhi Song Lyrics in Kannada ಗರ್ಭದಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ ಊರಲಿ ನಡೆಯುತಿರೆ ತೇರಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಅಮ್ಮಾ..! ಗುಮ್ಮ ಬಂತೆನಿಸಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತಾಗ ನಿನ್ನ ಸೆರಗೇ ಕಾವಲು ಅಮ್ಮಾ..! ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಯಾ ನಾ ಮುಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ನನ್ನುಸಿರೇ ಆರತಿ..! ತಂದಾನಿ ನಾನೇ

Continue Reading

Yajamana Title Song – Yajamana Movie

Yajamana Title Song Kannada Lyrics ಯಾರೆ ಬಂದರೂ.. ಎದುರ್ಯಾರೆ ನಿಂತರೂ.. ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಯಜಮಾನ.. ಜೀವ ಹೋದರು.. ಜಗವೇನೆ ಅಂದರೂ ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಯಜಮಾನ.. ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತೈತೆ ಇಂದು ಜಮಾನ.. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣ.. ನಿಂತ

Continue Reading

Dheera Dheera Video Song – KGF Movie

Dheera Dheera  Song Lyrics in Kannada ಓಡಲಾಳಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವಾ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಂಡೇಡೆ ಧೀರಾ ಕನಕನನು ಅಡ್ಮಿರಿಯನು ಕೆನಕಿ ರೋಶ ಬೈಕೆಚ್ಚಾ ಎಡೆಡೆ ಶೂರಾ ಕಳಿಕುಲಾ ಕೆನಕಿ ಕದಲಾಲಾ ಕೆನಕಿಡಾ ಷೂರಾ ಇ ಸುಲ್ತಾನಾ ಓಡಲಾಳಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವಾ

Continue Reading

Basanni Video Song – Yajamana Movie

Basanni Song Kannada Lyrics ಡಿಸ್ಕೊ ಆಡಲಕ್ಕ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೀನಿ ಲಕ್ಸು ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತಿಂದು ಕುಂತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಟಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕಂಡ್ವಿ ನಿಮಗೆ

Continue Reading

Ondu Munjane Video Song – Yajamana Movie

Ondu Munjane Song Kannada Lyrics ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಬಾರೆ ದಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೆ ನನ್ನ ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತೆ ನೀ ಕಾಣೋ

Continue Reading

Shivanandi Video Song – Yajamana Movie

Shivanandi Song Kannada Lyrics ಶಿವನಂದಿ ಶಿವನಂದಿ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹರಿ ಶಿವನತ್ತಿರ ಮೆರೆಯುವ ನಂದಿ… ನಂದಿ ಢಮ ಢಮ ರುಗ ಬೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಶಿವ ನಂದಿ… ನಂದಿ ನಡೆದರೆ ಥೇರು ವೈಭವ ಜೋರು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು

Continue Reading
Mungaru Male Songs – Mugaru Maleye,

Mungaru Male Songs – Mugaru Maleye,

Mungaru Male  – Mugaru Maleye Song Kannada Lyrics ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ

Continue Reading